top of page

ROT & Grön teknik

När du anlitar Svea Elektriker för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad kan du få rotavdrag för delar av arbetskostnaden.

Om du behöver anlita oss kan du ha rätt till skattereduktion genom rotavdrag för en del av arbetskostnaderna. Men det är viktigt att notera att kostnader för material och andra utlägg, till exempel resekostnader, inte är berättigade till avdrag.

Rotavdraget är begränsat till högst 50 000 kronor per år. Det är dock viktigt att notera att möjligheten att ta del av avdraget beror på hur mycket skatt du har betalat under året och vilka andra avdrag du har gjort, till exempel skattereduktion för grön teknik. Så det är viktigt att ha en överblick över dina skatteförhållanden för att avgöra om du kan dra nytta av dessa avdrag.

Om du ska installera Grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan.

Grön teknik & ROT-avdrag

30% avdrag för ROT-tjänster (du som kund måste äga ditt hus eller din lägenhet)
50% avdrag för RUT-tjänster (RUT-avdraget gäller även hyresrätt)
Vi ansöker om ROT- eller RUT-avdraget åt dig

bottom of page